Skip to main content

Ieperboog en Lenteoffensief

In Flanders Fields Museum,

Ieper

 (2021)

Kort over dit project

Danse La Pluie maakte twee nieuwe films voor het In Flanders Fields Museum. In de film over de Kleine Ieperboog brengen we het verhaal van het landschap rond Ieper en de verhalen van alle levens die er verwoest werden of die verdwenen in de zachte glooiingen van dit landschap. We brachten nazaten van betrokkenen uit de Grote Oorlog naar de plek waar hun voorouders 100 jaar geleden hun leven lieten. Op deze historische plekken lezen ze brieven, dagboeken of militaire verslagen voor waarin gewag gemaakt wordt van hun familieleden. Deze film is een heel pakkende getuigenis geworden van een oorlog die nooit mag vergeten worden.

In het Lente Offensief brengen we 100 dagen in beeld uit het voorjaar van 1918, het moment dat de Duitsers hun strijd aan het oostfront kunnen staken en alles concentreren op het westelijk front, maar ook het ogenblik waarop de Amerikanen komen meevechten en de oorlog een wending neemt. Deze film gaat niet voorbij aan het leed dat de burgerbevolking in de Westhoek trof.

Productie en realisatie Danse La Pluie