Skip to main content

Kaïn&Abel

 (2021)

Kort over dit project

In 2021 maakt Klaus (www.klausverscheure.com) een nieuwe video performance waarvoor de soundtrack gecomponeerd wordt door Mirek Coutigny (BE) en Tom McRae (UK) en die live uitgevoerd zal worden door het Spectra Ensemble. Deze performance is gebaseerd op een verhaal uit het Oud Testament waarbij twee broers met elkaar op de vuist gaan tot het bittere einde, en één van hen de ander doodslaat. Dit werk is een hedendaagse interpretatie van de Bijbelse gruwel. Van het religieus verhaal blijft niet veel over, behalve de actie van de moord. De performance legt op een esthetische manier de horror bloot waarmee religie al eeuwenlang verhalen vertelt om hun gelovigen een geweten te schoppen In deze installatie gaat het niet meer om het verhaal an sich. Het kunstwerk ‘verbeeldt’ wat ooit geschreven werd en confronteert de toeschouwer met dit beeld. Hoe lang kijk je toe naar een gevecht waarvan je weet dat het een dodelijke afloop zal kennen.?

Productie Danse La Pluie