Skip to main content

Feniks, de wederopbouw

In Flanders Fields Museum,

Ieper

 (2020)

Kort over dit project

Het vraagstuk van de wederopbouw domineerde de Belgische samenleving na de Eerste Wereldoorlog. Het herstel was eerst en vooral mensenwerk. Terwijl sommigen nooit meer terugkeerden, pikten de meeste inwoners kort na de oorlog de draad weer op. Het resultaat van hun arbeid is vandaag nog steeds zichtbaar in het landschap. Vier jaar ononderbroken oorlogsvoering bracht een nooit geziene vernietiging met zich mee. Deze tentoonstelling vertrekt vanuit de laatste getuigen van de wederopbouw: de heropgebouwde steden en dorpen. Vanuit verschillende perspectieven toont Feniks hoe de “verwoeste gewesten” na 1918 uit hun as herrezen. De fotocollectie van de Ieperse broers Antony loopt als een rode draad door de tentoonstelling.

Danse La Pluie stond 100 jaar na datum op exact dezelfde plekken als de Ieperse fotografen. Wij namen geen foto’s maar maakten met een drone beelden van de volledig heropgebouwde stad.

Scenografie Exponanza

Productie en realisatie Danse La Pluie